^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Broker informacji edukacyjnej - warsztaty TIK

Zapraszamy na warsztaty TIK pod nazwą "Broker informacji edukacyjnej" dla 48 nauczycieli objętych projektem. Zaplanowano 4 grupy, po średnio 12 osób. Warsztaty skierowane są głównie do nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli języka polskiego.

TIK – broker informacji edukacyjnej

48 nauczycieli bibliotek / 40 godzin

4 grupy po 12 osób.

Moduł I – 8h Kwalifikacje zawodowe brokera informacji

 • Rozpoznawanie potrzeb informacyjnych.
 • Organizacja pracy w ujęciu procesowym.
 • Cechy społeczeństwa informacyjnego.
Moduł II – 8h Zarządzanie informacją / Researching
 • Typologia źródeł informacji.
 • Kwantyfikowanie treści, słowa kluczowe, hasła przedmiotowe, dyskryptory.
 • Strategie wyszukiwawcze.
 • Wartościowanie, filtracja i przetwarzanie informacji.
 • Akredytacja informacji. Działanie w granicach prawa
 • Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych sieci.
Moduł III – 16h praktyczne pozyskiwanie informacji naukowej
 • Internetowe, edukacyjne bazy danych.
 • Otwarte zasoby edukacyjne.
 • Biblioteki cyfrowe – krajowe i zagraniczne.
 • Multiwyszukiwarki komputerowe baz bibliotecznych i zbiorów.
Moduł V – 8h Rzetelność zawodowa
 • Zagrożenia – manipulacja informacją, szum informacyjny.
 • Prawo autorskie, prawo własności intelektualnej i nowych mediów.
 • Pułapki Sieci.
 • Bariery technologiczne i mentalne.
 • nowoczesne metody wspierania procesów edukacyjnych.
Dokumenty do pobrania:
 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach
 2. formularz zgłoszenia na kursy
 3. Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli