^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Warsztaty Formuła Sukcesu

Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych województwa opolskiego, uczestniczących w projekcie, do wzięcia udziału w 18 godzinnych warsztatach matematyczno-informatycznych i przyrodniczych. Uczniowie podczas zajęć będą rozwijać zdolności logicznego myślenia, analizowania danych i wnioskowania. Warsztaty mają na celu utrwalenie i poszerzenie wiedzy nabytej w ramach podstawy programowej.

Warsztaty realizowane będą w rodzimej szkole ucznia, przez wykwalifikowanych trenerów  z podziałem na część teoretyczną i praktyczną:

  • Doświadczenia - poprzez zgodne z instrukcją działania uczniów pozwolą im uzyskać poprawny, z góry przewidziany przebieg zjawisk.
  • Ćwiczenia i obserwacje - pozwolą uczniom przyglądać się zjawiskom i obiektom bez oddziaływania na ich przebieg, a także umożliwią im rejestrację wyników doświadczeń i eksperymentów.
  • Eksperymenty - posłużą uczniom do rozwiązywania problemu badawczego i sformułowania odkrywczych dla nich wniosków, a także rozwiną twórcze myślenie poprzez samodzielne planowanie poszczególnych etapów.
Warsztaty matematyczno-informatyczne

Podczas warsztatów matematyczno-informatycznych uczestnicy rozwijać będą zdolności logicznego myślenia, analizowania danych oraz wyobraźni przestrzennej. Zajęcia będą realizowane metodą eksperymentu m.in. poprzez dokonywanie pomiarów, ważenie, konstruowanie i dopasowywanie figur geometrycznych. Podczas zajęć będzie wykorzystywany sprzęt ICT pozostający w dyspozycji szkoły oraz trenera i narzędzia TIK.

Tematyka warsztatów łączy w sobie dziedziny matematyki i informatyki oraz w przyjazny sposób pokazuje zasady tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych technologii w otaczających ucznia świecie. Ponadto zajęcia mają na celu m.in. zmotywowanie do systematycznej pracy i poszerzenia wiedzy matematycznej i informatycznej oraz doskonalenie pracy w grupie.

 Warsztaty przyrodnicze

Warsztaty mają za zadanie rozwijać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Uczniowie będą rozwijać wiedzę zaczerpniętą z podstawy programowej w sposób praktyczny poprzez uczestnictwo w eksperymentach, doświadczeniach, obserwacjach i zajęciach laboratoryjnych.

Wiedza uczniów zostanie utrwalona i pogłębiona np. przez badanie właściwości substancji i wybranych organizmów, obserwacji zjawisk fizyczno-chemicznych, tworzeniu i rozdzielaniu substancji, badania rozpuszczalności. W trakcie zajęć będą wykorzystywane zestawy laboratoryjne dostarczone do szkół w ramach wsparcia.