^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Nauka programowania i algorytmiki - kurs

Warsztaty TIK - Programowanie i algorytmika

30 nauczycieli / 40 godzin

8h e-learning, 32h stacjonarnie

 

Cel ogólny: Zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania w szczególności przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania uczniów klas 1-3

Moduł I – 8h Kompetencje ogólnoinformatyczne
 • wprowadzenie uczestników do środowiska, zasad i metod pracy, które obowiązują w szkoleniu    
 • Praca z urządzeniami cyfrowymi,  cyfryzacja szkół.
 • zapoznanie się z platformą edukacyjną
 • Kompetencje cyfrowe.
 Moduł II – 8h zajęcia na platformie e-learningowej
 • Nowe technologie w edukacji.
 • Myślenie analityczne i logiczne.
 • Aranżacja zajęć programistycznych – wspieranie logicznego myślenia, innowacyjnych rozwiązań i kreatywności uczniów.
 Moduł III – 8h Nabycie podstawowych umiejętności programowania w środowisku Scratch
 • Zapoznanie się z wybranymi robotami, ich wykorzystaniem na zajęciach, w tym programowaniem.
 • Inicjatywa Mistrzowie kodowania.
 Moduł IV – 8h Zapoznanie się z wybranymi wizualnymi językami programowania
 • Programowanie wizualno-blokowe (Blockly)
 • wprowadzeniem do wykorzystania wybranych robotów, które mogą być programowane za pomocą języków wizualno-blokowych. 
 • LEGO WeDo,
 • GeoGebra.
 Moduł V –  8h Bazy materiałów dydaktycznych
 • Strony internetowe z materiałami edukacyjnymi w szczególności ze scenariuszami gotowych zajęć programistycznych w różnych językach programowania

 

Proponowane formy szkoleń będą realizowane w formie blended learning Uczestnik będzie zobowiązany m.in. do korzystania z platformy e-learningowej, na której znajdzie dodatkowe materiały i ćwiczenia do samodzielnego wykonania. 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach
 2. formularz zgłoszenia na kursy
 3. Dokumenty rekrutacyjne nauczycieli