^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Warsztaty w Muzeum Śląska Opolskiego

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego objętych projektem „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych” do udziału w zajęciach warsztatowych opartych o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej - w Muzeum Śląska Opolskiego.

1250 uczniów w ramach przeprowadzonych zajęć otrzyma wsparcie kładące nacisk na wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wsparcie będzie realizowane poprzez połączenie poznania z działaniem. Uczniowie będą dochodzić do wiedzy przez praktyczną działalność, myślenie problemowe i eksperymentowanie.

Zajęcia uwzględniając zapisy treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego oraz wykorzystując bazę i potencjał Muzeum Śląska Opolskiego będą wspaniałym uzupełnieniem lekcji szkolnych.

Głównym celem zajęć jest między innymi:

  • zaspokajanie naturalnej ciekawości dziecka do odkrywania świata poprzez odpowiedzi na pytania „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?”;
  • budowanie postawy poczucia więzi ze wspólnotą lokalną;
  • wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu;
  • kształtowanie umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata;
  • poznanie historii miasta Opola;
  • kształtowanie szacunku dla dorobku cywilizacyjnego poprzednich epok;
  • tworzenie sytuacji wykorzystujących pasję poznawczą dzieci ich chęć do zabawy i gotowość do współpracy;
  • kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • poznanie roli muzeów.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz mające doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, pracowników merytorycznych MŚO.

Rozpoczęcie realizacji cyklu zajęć nastąpi w październiku 2018 roku w siedzibie Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Św. Wojciecha 13 w Opolu.