^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Warsztaty w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa opolskiego objętych projektem „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych” do udziału w zajęciach warsztatowych opartych o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej - w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.

Zajęcia te uwzględniając zapisy treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego oraz wykorzystując bazę i potencjał Opolskiego Teatru Lalki i Aktora będą wspaniałym uzupełnieniem lekcji szkolnych.

1250 uczniów otrzyma wsparcie kładące nacisk na wzrost kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społeczno-emocjonalnych. Wsparcie będzie realizowane poprzez połączenie poznania z działaniem. Uczniowie będą dochodzić do wiedzy przez praktyczną działalność, myślenie problemowe i eksperymentowanie.

Trwające 6 godzin dydaktycznych zajęcia teatralne podzielone są na bloki warsztatowe i spektakl. 

Ich głównym celem jest między innymi:

  • zachęcenie ucznia do zgłębienia tajemnic teatru, odbierania teatru w możliwie pełny sposób, a przede wszystkim umożliwienie przeżycia wzruszeń i emocji na najwyższym artystycznym poziomie; 
  • przygotowanie uczniów do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni publicznej; 
  • poznanie zasad zachowania się podczas wizyty w teatrze, nabycie umiejętności słuchania i odbioru spektaklu w skupieniu;
  • kształtowanie odpowiednich postaw wobec aktorów i żywego słowa;
  • uwrażliwienie na poprawność językową;
  • przełamanie nieśmiałości i zwiększenie poczucia własnej wartości;
  • wsparcie rozwoju ucznia w zakresie poszukiwania wartości, ukazanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów społecznych;
  • budowanie dobrych relacji z innymi;
  • nauka umiejętności wyrażania własnych emocji, praca nad koncentracją;
  • kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz mające doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, pracowników merytorycznych OTLiA.

Rozpoczęcie realizacji cyklu zajęć nastąpi w styczniu 2019 roku w siedzibie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki przy ul. Augustyna Kośnego 2a w Opolu.