^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Technologie Informacyjne w Dydaktyce

Nauczycieli ze szkół objętych projektem "Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" – zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie:

  • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W DYDAKTYCE (3 semestry) – 15 nauczycieli.

Nauczyciele ze szkół objętych projektem składają dokumenty rekrutacyjne do RZPWE p.1.14 Głogowska 27.

Rekrutacja zakończona. (aktualizacja z dnia 18-10-2017)

Harmonogram zjazdów

 

W wyniku postępowania przetargowego na usługi społeczne, polegające na przeprowadzeniu studiów podyplomowych w zakresie technologii informacyjnych w dydaktyce numer 48/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2017 wyłoniono realizatora tj. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Zajęcia dla studentów będą się odbywały w siedzibie uczelni, przy ulicy  Augustyna Kośnego 72 w Opolu w trybie niestacjonarnym  /weekendy/.

 

Poniżej dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Zgoda pracodawcy
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Ofertę studiów kierujemy do nauczycieli, którzy chcą rozszerzyć wiedzę i uzyskać umiejętności praktyczne z zakresu podstaw informatyki, jak również dodatkowe kwalifikacje do nauczania informatyki oraz technologii informacyjnej. Program studiów przewiduje kształcenie w zakresie użytkowania komputerów i systemów operacyjnych, oprogramowania użytkowego, programowania komputerów, projektowania portali internetowych, technologii komunikacyjnych, metodyki nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Program studiów uwzględnia zagadnienia z nowej podstawy programowej z uwzględnieniem elementów programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

W realizacji celów studiów ważne są również zagadnienia związane z prawnymi aspektami technologii informacyjnych, metodyki nauczania z uwzględnieniem e-learningu oraz lepszej komunikacji z pokoleniem uczniów. 

Studia przeznaczone są dla nauczycieli którzy ukończyli pedagogiczne studia magisterskie.

Liczba semestrów: 3

Liczba przedmiotów:18

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 350

Inauguracja studiów: październik 2017

Na zakończenie studiów podyplomowych przewidziana jest obrona pracy końcowej. Praca końcowa powinna dotyczyć zastosowań informatyki w dydaktyce. Słuchacz studiów podyplomowych otrzyma dyplom ukończenia studiów.