^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Kierunek Kariera

Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych województwa opolskiego, uczestniczących w projekcie, do wzięcia udziału w 18 godzinnych warsztatach realizowanych  w formie zajęć pozalekcyjnych (6 spotkań w modułach trzech godzin dydaktycznych) w rodzimej szkole ucznia, przez wykwalifikowanych trenerów zewnętrznych posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie realizowanej tematyki. Zapewniona też będzie opieka pedagogiczna przez trenera ewaluatora. Do szkoły trafią materiały biurowe na potrzeby warsztatów oraz pomoce dydaktyczne - m.in. edukacyjne gry planszowe.

KREATYWNE UCZENIE SIĘ

Zajęcia dla uczniów rozwijające wyobraźnię i kreatywność, kształtujące gospodarkę organizacji czasu nauki, technik szybkiego czytania, a także umiejętności wpływających na sukces w edukacji. Poznanie i rozwój technik pamięciowych umożliwiających zapamiętywanie dużych ilości informacji oraz nauki twórczej pracy w grupach pozytywnie za skutkuje w przyszłości na rynku pracy. Warsztaty będą realizowane przez trenerów z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.  

MOJA WYMARZONA FIRMA

Zajęcia dla uczniów dotyczące wymarzonej firmy, których celem jest kreowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych oraz wzmocnienie umiejętności interpersonalnych jako przyszłego przedsiębiorcy lub pracownika. Cel warsztatów zostanie osiągnięty m.in. poprzez przekazywanie elementarnej wiedzy z zakresu gospodarki rynkowej, mechanizmów funkcjonowania reklamy, zarządzania i  efektywnego wykorzystywania czasu.