^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Podniesienie umiejętności TIK - kurs

Podniesienie umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym w kursach informatycznych – 4 grupy 40 nauczycieli kursy 40 godzinne.

Proponowane formy szkoleń będą realizowane m. in. w formie blended learning. Uczestnik będzie zobowiązany do korzystania z platformy e-learningowej, na której znajdzie dodatkowe materiały i ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Zaplanowano w okresie 2 lat zrealizowanie kursów dla w zakresie korzystania z programów komputerowych wspomagających proces dydaktyczny i wzbogacających warsztat nauczyciela, zasobów internetowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w Internecie i prawa autorskiego, narzędzi nauczania na odległość, nowoczesnych narzędzi do obróbki cyfrowej materiałów multimedialnych, serwisów internetowych do publikacji materiałów dydaktycznych i innych programów komputerowych.

 

Moduł I – 8h Prawne, etyczne i społeczne aspekty rozwoju i zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) w edukacji.
 • Legalne i etyczne posługiwanie się informacją
 • Licencje na oprogramowanie i zasoby edukacyjne
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Ochrona uczniów przed negatywnymi skutkami korzystania z TIK

 

Moduł II – 8h Nauka i praca w środowisku technologii, w szczególności korzystanie z zasobów internetowych oraz znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie
 • Technologia i zasoby cyfrowe w realizacji celów edukacyjnych wynikających z zapisów podstawy programowej
 • Urządzenia techniki cyfrowej – tablica interaktywna
 • Urządzenia techniki cyfrowej – rzutnik multimedialny
 • Urządzenia techniki cyfrowej – aparat cyfrowy, kamera
 • Urządzenia techniki cyfrowej – drukarka, skaner
 • Urządzenia techniki cyfrowej – laptop, tablet, smartfon
 • Zasoby edukacyjne wykorzystywane w nauczanym przedmiocie (serwisy, biblioteki, zbiory plików, strony internetowe, serwisy społecznościowe)
 • Aplikacje wykorzystywane w nauczanym przedmiocie (pakiety biurowe, programy do edycji grafiki, zdjęć, audio i video, programy do tworzenia prezentacji, gry symulacyjne, programy do komunikacji, wyszukiwarki internetowe)
 • Ocena edukacyjnych zasobów internetowych oraz aplikacji według określonych kryteriów
 • Własne zasoby dydaktyczne (sposoby gromadzenia i udostępniania zasobów dydaktycznych: nośniki danych, chmura, konta, biblioteki, linki)

 

Moduł III –  8h Grafika prezentacyjna
 • Grafika wektorowa i rastrowa
 • Programy do worzenia grafiki
 • Tworzenie i przekształcanie grafiki wektorowej i rastrowej

 

Moduł IV  - 8h Obliczenia arkuszowe
 • Wprowadzenie do arkuszy kalkulacyjnych
 • Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego
 • Wykresy w arkuszach kalkulacyjnych
 • Formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Funkcje w arkuszach kalkulacyjnych
 • Stosowanie wybranych funkcji arkusza kalkulacyjnego

 

Moduł V – 8h Środowisko TIK w nauczaniu oraz korzystanie z zasobów i funkcji wirtualnego środowiska kształcenia – Zajęcia na platformie edukacyjnej
 • E-kształcenie (e-learning) w praktyce szkolnej
 • Wirtualne środowisko kształcenia

 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach
 2. formularz zgłoszenia na kursy
 3. Dokumenty rekrutacyjne nauczycieli