^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Metody aktywizujące z elementami neuronauk

Metody aktywizujące z elementami neuronauk w obszarze pedagogiki ogólnej:

Liczba dostępnych miejsc: 240

Czas trwania: 40h

Zakres tematyczny:

Moduł I – 8h Elementy neuronauk
 • Wizualizacja pracy mózgu.
 • Biofeedback.
 • Jak wykorzystać wnioski płynące z badań nad mózgiem na praktykę szkolną – metody pracy przyjazna mózgowi.
 • Neurofitness. 
 Moduł II – 8h Metody aktywizujące – innowacje
 • Nowe regulacje prawne dotyczące innowacji i eksperymentów.
 • Tutoring, mentoring i coaching w szkole podstawowej.
 • Ćwiczenia pobudzające kreatywność uczestników.
 • Jak organizować twórcze zajęcia.
 • Jak oceniać, by motywować.
 • Umiejętności interpersonalne nauczycieli.
Moduł III – 8h Metodyka projektu i eksperymentu
 • Etapy pracy metodą projektu.
 • Nowa rola nauczyciela.
 • Metody i sposoby uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów.
 • Eksperyment i doświadczenie.
 Moduł IV – 8h Metodyka nowoczesnej edukacji ICT/TIK
 • Wykorzystanie narzędzi ICT / TIK w pracy nauczyciela
 • Myślenie wizualne – efektywne przekazywanie wiedzy.
 • Zdolności wzrokowo-przestrzenne.
 • Wykorzystanie gier edukacyjnych: szachy, gry internetowe typu Minecraft, Formerama do realizacji podstawy programowej
Moduł V – 8h Metodyka pracy zespołowej
 • Trening twórczego rozwiązania problemów
 • rozpatrywanie zjawisk i doświadczeń z wielu punktów widzenia
 • sztuka rozwiązywania problemów
 • sztuka przekonywania, perswazji, agitacja

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach
 2. formularz zgłoszenia na kursy
 3. Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli