^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Warsztaty w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego objętych projektem „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych” do udziału w zajęciach warsztatowych opartych o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej - w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie.

3750 uczniów w ramach przeprowadzonych zajęć otrzyma wsparcie kładące nacisk na wzrost kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Wsparcie będzie realizowane poprzez połączenie poznania z działaniem. Uczniowie będą dochodzić do wiedzy poprzez praktyczną działalność, myślenie problemowe i eksperymentowanie.

Trwające 6 godzin dydaktycznych interdyscyplinarne zajęcia z uwzględnieniem zapisów treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego, wykorzystaniem zasobów i możliwości Parku Nauki i Ewolucji Człowieka:

 • będą wspaniałym uzupełnieniem lekcji szkolnych;
 • stworzą sytuacje wykorzystujące pasję poznawczą dzieci ich chęć do zabawy i gotowość współpracy;
 • przybliżą aspekty z zakresu antropologii, ewolucji i przyrody pozwalające na poznanie historii dziejów Ziemi i ewolucji człowieka;
 • uświadomią na czym polega praca paleontologa;
 • przybliżą geologiczną skalę czasu;
 • stworzą pretekst do poznawania świata i porządkowania jego obrazu.

Uczniowie jako temponauci staną się częścią ekspedycji naukowej, która podróżując w czasie  pozna przeszłość gatunku ludzkiego.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz mające doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, pracowników merytorycznych PNiEC.

Rozpoczęcie realizacji cyklu zajęć nastąpi we wrześniu 2018 roku w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka przy ul. 1-go Maja 10 w Krasiejowie.

Warsztaty w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego objętych projektem „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych” do udziału w zajęciach warsztatowych opartych o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej - w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie.

3750 uczniów w ramach przeprowadzonych zajęć otrzyma wsparcie kładące nacisk na wzrost kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Wsparcie będzie realizowane poprzez połączenie poznania z działaniem. Uczniowie będą dochodzić do wiedzy poprzez praktyczną działalność, myślenie problemowe i eksperymentowanie.

Trwające 6 godzin dydaktycznych interdyscyplinarne zajęcia z uwzględnieniem zapisów treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z wykorzystaniem zasobów i możliwości Parku Nauki i Ewolucji Człowieka:

 • będą wspaniałym uzupełnieniem lekcji szkolnych;
 • stworzą sytuacje wykorzystujące pasję poznawczą dzieci ich chęć do zabawy i gotowość współpracy;
 • przybliżą aspekty z zakresu antropologii, ewolucji i przyrody pozwalające na poznanie historii dziejów Ziemi i ewolucji człowieka;
 • uświadomią na czym polega praca paleontologa;
 • przybliżą geologiczną skalę czasu;
 • stworzą pretekst do poznawania świata i porządkowania jego obrazu. 

Uczniowie jako temponauci staną się częścią ekspedycji naukowej, która podróżując w czasie pozna przeszłość gatunku ludzkiego. 

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz mające doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, pracowników merytorycznych PNiEC.

Rozpoczęcie realizacji cyklu zajęć nastąpi we wrześniu 2018 roku w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka przy ul. 1-go Maja 10 w Krasiejowie.