^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Sieci współpracy nauczycieli

 Zakres działań sieci:
  • Pogłębiona diagnoza potrzeb nauczycieli skupionych w sieci w oparciu o wyniki egzaminów, wnioski nauczycieli.
  • Szkolenia w zakresie korzystania z platformy e-learningowej.
  • Konferencje przedmiotowo-metodyczne oraz stacjonarne seminaria edukacyjne w zakresie stosowania przez nauczycieli aktywnych metod nauczania.
  • Platforma projektowa – moderowanie pracy na platformie, spotkania stacjonarne i na platformie – pracę organizują koordynatorzy sieci, wymiana doświadczeń – przygotowywanie i publikowanie materiałów wypracowanych przez nauczycieli.
  • Zaangażowanych w sieciach współpracy.
  • Dydaktyczne i metodyczne materiały samokształceniowe dla sieci współpracy i pozostałych nauczycieli.

 W projekcie wskaźnik zrekrutowanych nauczycieli nie może być niższy niż 135 nauczycieli.

Sieci dedykowane:
Sieć I: 

„Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”. Temat sieci: Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej

 

Sieć II:

„Sieć nauczycieli języka polskiego i biblioteki”. Temat sieci: Literatura i język ojczysty w dobie społeczeństw informacyjnych

 

Sieć III

: „Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”. Temat sieci: Sieć nauczycieli promujących eksperymenty i doświadczenia na przedmiotach przyrodniczych.

 

Sieć IV:

„Sieć nauczycieli języków obcych”. Temat sieci: Rozwijanie sprawności językowych podczas realizacji projektów edukacyjnych.

 

Sieć V:

„Sieć nauczycieli informatyki i techniki”. Temat sieci: Kreatywność, innowacje i eksperyment pedagogiczny na lekcjach informatyki i techniki.

 

Sieć VI:  

„Sieć nauczycieli wychowania fizycznego”. Temat sieci: Sieć nauczycieli promujących kulturę fizyczną i edukację zdrowotną.

 

Sieć VII:

„Sieć nauczycieli przedmiotów artystycznych”. Temat sieci: Sieć nauczycieli przedmiotów artystycznych.

 

Sieć VIII:

„Sieć nauczycieli biblioteki”. Temat sieci: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela – bibliotekarza w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych.

 

Sieć IX:

„Sieć nauczycieli matematyki”. Temat sieci: Sieć nauczycieli wspierających nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.