^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Zaczarowany Świat

Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych województwa opolskiego, uczestniczących w projekcie, do wzięcia udziału w zajęciach eksperymentalnych, prowadzonych przez animatorów. Warsztaty realizowane są w pracowniach Zaczarowanego Świata (ZŚ) RZPWE w Opolu przy ul. Dubois 36 oraz w rodzimej szkole w formie pokazu.

W pracowniach uczniowie uczestniczą w doświadczeniach i pokazach z mechaniki, optyki, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, przyrody. Duży nacisk położony zostanie na pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy i rozbudzenia ciekawości oraz kreatywnego myślenia. Uzupełnieniem warsztatów eksperymentalno-doświadczalnych są zajęcia ukierunkowane na kompetencje społeczno-emocjonalne.

Każdy uczeń weźmie udział w 6 godzinnych praktycznych warsztatach. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych animatorów, którzy objaśnią zjawiska, pomogą odkrywać zależności, postawią pytania, pobudzą uczniów do wyrażania własnych przemyśleń czy pomysłów kierując się zasadą „zobacz – dotknij – zrozum”.  

Pracownie są doposażone, zmodernizowane, unowocześnione oraz dostosowane do potrzeb uczniów. Zajęcia prowadzone będą w grupach od 6 – 16 osób.

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach ZŚ otrzyma książkę z doświadczeniami do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów w szkole i domu, a dla wyróżniających się w trakcie warsztatów uczniów przewidziano nagrody.

 Organizacja zajęć:

  • przejazd uczniów autokarem ze szkoły do Zaczarowanego Świata (ustalany indywidualnie ze szkołą)
  • przewidywany przyjazd do ZŚ (ok.  godz. 8)
  • przywitanie uczniów, podział na grupy
  • zajęcia w pracowniach eksperymentalnych z przerwami na śniadanie i obiad
  • wręczenie nagród i pożegnanie dzieci (ok. godz. 14)
  • powrót dzieci do szkoły

W pracowniach Zaczarowanego Świata uczniowie zobowiązani są poruszać się w swoim obuwiu zmiennym.

 

Dopełnieniem zajęć w pracowniach Zaczarowanego Świata będzie pokaz doświadczeń i eksperymentów dla każdej szkolnej grupy projektowej. Pokazy odbędą się w szkołach i  prowadzone będą przez animatorów ZŚ.